รองเท้าฟุตบอล? ยี่ห้อ?HARA เบอร์?43? แต่ให้ลบไป? 2? เบอร์? เท่ากับเบอร์? 41? ของรองเท้ายี่ห้อทั่วไป? ซื้อมาใส่เล่น?สองครั้ง? วิ่งไม่ถนัดมันคับ? เปลี่ยนพื้นรองเท้าของอาดิดาสใส่ให้? ราคานี้ไม่ลดไม่รวมค่าส่ง? ซื้อมือหนึ่งมาคู่ละ? 650 บาท